YritysToimintaPalvelutYhteystiedot

 

PALVELUT


Esimerkkejä muutosprosesseista, joissa olemme
asiakkaitamme auttaneet

Strategisen johtamisen muutos
- uusi strategia ja sen konkretisointi
  koko organisaatioon
- ostettujen yritysten haltuunotto
- yrityksen arvonmääritys
- businesskumppanuus käytännössä

Taloudellisen johtamisen muutos
- kannattavuuspohjainen johtamismalli
- pääomatehokkaan johtamisen malli
- laiskojen pääomien vapauttaminen

Myynnin johtamisen muutos
- konseptoituun myyntitapaan siirtyminen
- ketjumaiseen toimintamalliin siirtyminen

Johtamisjärjestelmän muuttaminen
- motivoiva johtamistapa
- ohjaavat palkkiojärjestelmät
- synergoiva johtoryhmätyöskentely
- asiakaslähtöisyys kehitystyössä
- valmentava johtaminen
- roolien ja vastuiden selkeyttäminen
- henkilöstötyytyväisyyden optimointi

 

Webdesign by JVN Solutions 2004